https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/IMG_6876-seo?$recentlyViewedProducts$
service-detail-page
about-us
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

Hybrid CT Imaging

เมื่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญ การทำ CT ถ่ายภาพรังสีภายในห้องผ่าตัดไฮบริดสามารถให้ข้อมูลรูป 3 มิติในเวลาที่คุณต้องการ

เราออกแบบเตียงผ่าตัด TS7500 ของเราพร้อม radiolucent tabletops (เช่น Carbon Spine และ Carbon X-TRA) เพื่อให้:

  • ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยได้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผู้ป่วยของคุณและทำให้ขั้นตอนในการผ่าตัดของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การทำ CT ถ่ายภาพรังสีระหว่างผ่าตัดโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย‌ 
เตียงผ่าตัด TS7500 พร้อม radiolucent tabletop