ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจกำลังออกกำลังขณะสวมใส่เสื้อ Monarch ""

การบำบัดระบบทางเดินหายใจแบบภายนอก (Non-Invasive)

พวกเรากำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้ดีขึ้นไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน—โดยช่วยขับเสมหะ ทำให้ช่วยหายใจเรียบง่ายขึ้น และจัดการปัญหาทางทางเดินหายใจอื่นๆ