วิศวกรชีวการแพทย์แตะที่หน้าจอสัมผัส Graphical Caregiver Interface (GCI) บนเตียง Centrella Smart+ Bed

การฝึกอบรมทางเทคนิค

ศึกษาข้อมูลที่คุณต้องการ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณได้เสมอ ทุกที่ ทุกเวลา

การฝึกอบรม ตามความต้องการ

หลังจากเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสถานดูแลผู้ป่วยของคุณแล้ว ถึงเวลาที่ทีมวิศวกรชีวการแพทย์ IT และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณต้องเรียนรู้การใช้งานผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะกับแต่ละฝ่าย ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีใด เราก็พร้อมให้การสนับสนุนคุณ