วิศวกรชีวการแพทย์อ่านข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมีเครื่องมือและมอนิเตอร์สัญญาณชีพ Connex® อยู่ในภาพพื้นหลัง

SELF-SERVICE RESOURCES

ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของคุณอย่างราบรื่น

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้เพียงแค่คลิกเดียว

คุณคือผู้ที่ลงมือปฏิบัติงาน และเราเข้าใจความต้องการของคุณ ด้วยเหตุนี้ เราจึงรวบรวมแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณ และการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 

* ในขณะนี้มีเพียงข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ Welch Allyn® เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม โปรดอดใจรอ ในไม่ช้านี้ - เรา กำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง