แม่และเด็กพักผ่อนบนโซฟาที่บ้าน เด็กกำลังรับการบำบัดระบบทางเดินหายใจด้วยอุปกรณ์ Hillrom

โซลูชั่น

เหมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ใกล้บ้านคุณ

ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด การดูแลจึงสามารถทำได้ทุกที่

ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา


การขับเสมหะเป็นปัญหารายวันสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง น่าเสียดายที่การรักษาระบบทางเดินหายใจต้องหาเวลาให้ตรงกับตารางงานที่แสนยุ่งของพวกเขา

เมื่อการรักษาระบบทางเดินหายใจและความคล่องตัวมารวมกัน ผู้ป่วยจะได้รับอำนาจในการควบคุมการรักษาและชีวิตของพวกเขา

การรักษาระบบทางเดินหายใจแบบเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เปิดโลกใหม่ของความเป็นไปได้ในการทำการรักษาด้วยวิธีของตนเอง ค้นพบวิธีที่เราสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยมีอิสระอย่างที่ต้องการพร้อมการรักษาทางเดินหายใจแบบที่พวกเขาต้องได้รับ:

"" เคลื่อนย้ายได้
เคลื่อนย้ายได้ การขับสารคัดหลั่งที่จะช่วยทำให้สุขภาพทางเดินหายใจดีขึ้น
"" สร้าง
สร้าง กระแสลมช่วยให้เมือกบางลงและเคลื่อนตัวได้
"" เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อ โดยมีทีมดูแลคอยติดตามการรักษา

เคลื่อนย้ายได้

การขับสารคัดหลั่งที่จะช่วยทำให้สุขภาพทางเดินหายใจดีขึ้น

สร้าง

กระแสลมช่วยให้เมือกบางลงและเคลื่อนตัวได้

เชื่อมต่อ

โดยมีทีมดูแลคอยติดตามการรักษา

วัดความสอดคล้องระหว่างการบำบัดด้วยการขับเสมหะ


การจัดการโรคปอดเรื้อรังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยและทีมดูแล

แพทย์ต้องพึ่งพาผู้ป่วยในการติดตามและรายงานเกี่ยวกับการรักษาด้วยการขับเสมหะ รายละเอียดที่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้องอาจหมายถึงแผนการดูแลที่มีประสิทธิภาพน้อยลงและมีผลกระทบที่ทำให้การรักษายาวนาน

เรามุ่งเน้นที่ทำให้การรักษาด้วยการขับเสมหะเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพได้ในชีวิตจริง โดยการส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังผู้ป่วยและทีมดูแลโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยและการทำให้ทีมดูแลให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น วางแผนการดูแลที่ดีขึ้นเพื่อวันที่ดีกว่าเดิม

ตรวจจับ วินิจฉัย และการจัดการภาวะความดันโลหิตสูง


จากข้อมูลของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาพบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบ 1 ใน 2 คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง และส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว1

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งสำหรับโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต2 แต่การอ่านค่าความดันโลหิตที่โรงพยาบาลเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้3

เพื่อการรับมือกับสภาวะความดันโลหิตสูงให้ดีขึ้น การอ่านค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้ นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งเน้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลและผู้ป่วย:

"" ตรวจจับ
ตรวจจับ การวัดหาค่าความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลด้วยการอ่านค่า BP โดยเฉลี่ยแบบอัตโนมัติ
"" วินิจฉัย
วินิจฉัย การวัดหาค่าความดันโลหิตสูงด้วย Ambulatory Blood Pressure Monitor นอกโรงพยาบาล
"" จัดการ
จัดการ การวัดหาค่าความดันโลหิตสูงที่บ้าน ช่วยให้เข้าถึงการอ่านค่า BP ตามเป้าหมาย

ตรวจจับ

การวัดหาค่าความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลด้วยการอ่านค่า BP โดยเฉลี่ยแบบอัตโนมัติ

วินิจฉัย

การวัดหาค่าความดันโลหิตสูงด้วย Ambulatory Blood Pressure Monitor นอกโรงพยาบาล

จัดการ

การวัดหาค่าความดันโลหิตสูงที่บ้าน ช่วยให้เข้าถึงการอ่านค่า BP ตามเป้าหมาย

เรียกดูตามหมวดหมู่การดูแลของเรา

การบำบัดระบบทางเดินหายใจแบบภายนอก (Non-Invasive)

นวัตกรรมของเราช่วยให้ผู้คนได้รับการรักษาด้วยการขับเสมหะ(airway clearance therapy) อย่างที่พวกเขาต้องการ ทั้งในโรงพยาบาล ที่บ้าน และขณะเดินทางได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจและการวินิจฉัยร่างกายผู้ป่วย

ยิ่งวินิจฉัยเร็ว ยิ่งมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น สำรวจว่าเครื่องมือตรวจร่างกายที่ครอบคลุมของเราสามารถช่วยได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ SmartCare™

เข้าสู่โปรแกรมบริการที่ช่วยลดเวลาทำงานและการเก็บอุปกรณ์การตรวจของคุณไว้ที่ที่ควรอยู่ เพื่อสะดวกต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล

เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง:

  1. American Heart Association and American Stroke Association. 2017 Heart Disease and Stroke Statistics Update
  2. World Heart Federation. Cardiovascular disease: Risk factors. World Heart Federation website. http://www.world-heart-federation.org/fileadmin/user_upload/documents/Fact_sheets/2012/ PressBackgrounderApril2012RiskFactors.pdf. Accessed October 17, 2016. 
  3. Muntner, Paul et al. “Measurement of Blood Pressure in Humans: A Scientific Statement From the American Heart Association.” Hypertension 73, no. 5. (May 1, 2019). Doi:10.1161/hyp.0000000000000087
  4. Leemans G, De Hondt A, Ides K, et al. Evaluation of a mobile HFCWO device in patients with cystic fibrosis. Pediatric Pulmonology. September 2018;53(S2):S1-S481.