ภาพระยะใกล้ของดวงตาผู้ป่วยหญิง ""

การตรวจและวินิจฉัยการมองเห็น

เรานำเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่อัจฉริยะยิ่งขึ้นมาสู่มือคุณเพื่อช่วยในการตรวจพบภาวะร้ายแรงเช่นโรคเบาหวานขึ้นจอตาและความผิดปกติของการมองเห็นในเด็ก