ช่างบริการของ Hillrom ทำการบำรุงรักษาเตียง Hillrom

SmartCare™ Services

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้การสนับสนุนคุณ

ผู้ป่วยของคุณไว้วางใจในอุปกรณ์ของเรา ซึ่งช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัยและความสะดวกสบาย และคุณสามารถไว้วางใจเราในการดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับบริการอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ แผนบริการ SmartCare ของ Hillrom ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ได้รับบริการจากเครือข่ายช่างบริการและศูนย์บริการของเราภายในภูมิภาคเอเชีย
  • ยืดอายุการใช้งานให้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ลดเวลาหยุดทำงานและการหยุดการใช้งานของเครืองมือในระหว่างการดูแลผู้ป่วย
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติการตรวจรับรองระบบงานของหน่วยงานในพื้นที่และภายในประเทศ
ช่างบริการของ Hillrom ติดฉลากสีเขียวที่เตียง  VersaCare 
ช่างบริการของ Hillrom ถือแท็บเล็ตขณะตรวจสอบเตียง Smart+ Centrella®

การสนับสนุนทางเทคนิค

เมื่อคุณพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดการได้ หรือทีมบริการของคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอะไหล่หรือการซ่อมแซม ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้การสนับสนุนคุณ

ติดต่อเรา