ผู้ดูแลกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยบนลิฟต์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านั่ง ""

การจัดการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายไปพักฟื้นด้วยลิฟต์เหนือศีรษะที่เคลื่อนที่ได้ เปลนอน อุปกรณ์พยุงเดิน และอื่นๆ