PSS-CONTACT-FREE-CONTINUOUS-MONITORING
การติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องโดยไร้การสัมผัส
สำรวจอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของ Hillrom แจ้งเตือนผู้ดูแลเมื่อสัญญาณชีพต้องได้รับการดูแล ผ่านเซ็นเซอร์ไร้สัมผัสภายในเตียง Centrella
ACTIVE
ACTIVE
false
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/Centrella_ai0462_0212_CMYK_Max_HRRR-Alert-Lights?$recentlyViewedProducts$
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
false
hillrom:care-category/smart-beds-surfaces
hillrom:clinical-focus/patient-deterioration,hillrom:care-setting/medical-surgical-medsurg,hillrom:procurement/capital

การติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องโดยไร้การสัมผัส

ระบบติดตามสัญญาณชีพบนเตียงผู้ป่วยนี้ ช่วยให้ผู้ดูแลรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยและสามารถให้การดูแลรักษาโดยเร็วที่สุด ตามขั้นตอนของสถานพยาบาล

 

เนื่องจากภาวะเร่งด่วนและระดับความซับซ้อนในผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอัตราส่วนผู้ป่วยต่อพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมกำลังเผชิญความท้าทาย ท่ามกลางความเป็นจริงนี้ หลายชีวิตของผู้ป่วยกำลังจะสูญเสียไปจากสาเหตุที่ป้องกันได้ การเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยโดยที่ผู้ดูแลไม่ได้รับรู้สามารถนำไปสู่อัตราการเสียชีวิต ซึ่งอาจมีผลมากถึง 17% ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1 เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจ คือสองปัจจัยสำคัญในการพยากรณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว2 การติดตามสัญญาณชีพและการดูแลรักษาโดยเร็วจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ

Centrella® Smart+ Bed คือ อุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยไร้สัมผัสที่ช่วยให้คุณ:

  • รับรู้ถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย
  • ให้การดูแลรักษาโดยเร็ว
  • เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย
ผู้ดูแลวางเซ็นเซอร์ EarlySense ไว้ใต้ฟูกบนเตียง Centrella Smart+ Bed

รับรู้ถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย

อุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยไร้สัมผัส ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในโครงเตียง ทำหน้าที่ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจผ่านที่นอน โดยทำการอ่านค่าสองครั้งต่อวินาที ข้อมูลนี้จะแปลงเป็นชุดคำสั่งเพื่อแสดงเส้นแนวโน้มที่ต่อเนื่อง เตียงจะเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราการหายใจสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งกำหนดได้ตามความต้องการ

เตียง Centrella Smart+ Bed แสดงไฟเตือนสีเหลือง

ช่วยเริ่มการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว

เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราการหายใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ดูแลจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านไฟสัญลักษณ์ของระบบ SafeView®+ การเตือนบนหน้าจอสัมผัส GCI และเสียงเตือน นอกจากนี้ เตียงยังส่งการแจ้งเตือนไปยังระบบเรียกพยาบาลผ่านโคมไฟหน้าห้องผู้ป่วย จอแสดงสถานะ และอุปกรณ์เคลื่อนที่

มุมมองระยะใกล้ของมือผู้ดูแลที่กำลังกุมมือผู้ป่วยซึ่งนอนอยู่บนเตียง Centrella Smart+ bed

เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย

การติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องโดยไร้สัมผัสภายในหอผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม จำนวน 33 เตียง ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งส่งผลให้3:

  • จำนวนเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Code Blue) ลดลง 86%
  • จำนวนวันที่อยู่ใน ICU ของผู้ป่วยรับย้ายจากแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมลดลง 45%
  • ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลลดลง 9%
วิดีโอข้อมูลผลิตภัณฑ์: เตียง Centrella Smart+ Bed ที่มีการติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องโดยไร้สัมผัสด้วยระบบ EarlySense play_circle_outline

การติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องโดยไร้การสัมผัส

 

การศึกษาข้อมูลและเอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้โซลูชั่นของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์

วิธีการใช้งานการติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องโดยไร้การสัมผัส

ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่? ดูวิธีการใช้งานได้ที่นี่

คลิกที่นี่

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เอกสารอ้างอิง:

1  Zimlichman, et al. Contactless respiratory and heart rate monitoring: validation of an innovative tool. J of Med Eng & Tech, Vol. 34, Nos 7-8, Oct-Nov 2010, 393-398.
2  MC11587: Welch Allyn White Paper: Telemetry Monitoring on the Medical/Surgical Floor.
Brown HV, et al. The American Journal of Medicine. 2014; 127:226-232.