9950E779-D8E7-40B7-9479-77ACE86372FA
Welch Allyn<sup>®</sup>
39500 Series OAE Hearing Screener
การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ39500 Series OAE Hearing Screener สำรวจผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ Hillrom ในธุรกิจที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมด
ACTIVE
ACTIVE
false
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/Welch%20Allyn%20OAE%20Hearing%20Screener-303?$recentlyViewedProducts$
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
false
hillrom:care-category/physical-exam-diagnostics
hillrom:sub-category/hearing-screening,hillrom:products/hearing-screeners

Welch Allyn®

39500 Series OAE Hearing Screener

ทคโนโลยีการตรวจคัดกรองการได้ยินตามวัตถุประสงค์ ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญเมื่อคัดกรองผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินเมื่ออายุยังน้อย โดยควบคุมสภาพแวดล้อมการทดสอบและเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ง่ายสำหรับการแปลผลและการติดตามผล

 

เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองการได้ยินรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญเมื่อตรวจคัดกรองทารก เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน การตรวจคัดกรองตามวัตถุประสงค์ จับคู่กับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ทำให้อุปกรณ์ตรวจคัดกรองการได้ยิน Welch Allyn OAE Hearing Screener เป็นเครื่องมือในอุดมคติเมื่อทำการทดสอบการตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับเด็กแรกเกิด ตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิดและทารกได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องอาศัยความร่วมมือเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องมีการตอบสนองทางพฤติกรรมสำหรับผู้ที่ยังเด็กเกินไปหรือผู้ที่มีปัญหากับการนั่งนิ่ง ๆ การทดสอบทำได้อย่างรวดเร็ว เพียงกดปุ่มเปิดเครื่อง 3 ปุ่มและทดสอบหูทั้งสองข้างให้เสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 8-16 วินาทีต่อหู (ตั้งสมมุติฐานว่าการตรวจคัดกรอง DPOAE ด้วยการเฉลี่ยค่า 2-4 วินาที)

คุณสมบัติ

  • ตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิดและทารกได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องอาศัยความร่วมมือเพียงเล็กน้อย
  • ไม่จำเป็นต้องมีการตอบสนองทางพฤติกรรมสำหรับผู้ที่ยังเด็กเกินกว่าจะตอบสนอง
  • เทคโนโลยีการจัดการเสียงรบกวนจัดการกับผลการทดสอบที่คุณภาพไม่ดีอันเนื่องมาจากเสียงรอบข้าง
  • ดูข้อมูล เก็บไว้ถาวร และส่งออกข้อมูลผู้ป่วยด้วยซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล Welch Allyn
  • การเทียบมาตรฐานแบบใส่ในหูช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทดสอบ ทำให้มั่นใจว่าหัววัดมีความปลอดภัย
  • การตรวจสอบ AutoStart ทำให้การทดสอบเริ่มต้นในสภาวะที่ยอมรับได้
  • หน้าจอที่ใช้งานง่าย คอยขึ้นคำแนะนำให้กับบุคลากรตลอดการทดสอบ
  • ทดสอบที่ความถี่ของเสียงพูดหลัก ตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 kHz

การศึกษาข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากโซลูชั่นของคุณ

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์