service-detail-page
about-us
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

Robotic Operating Rooms

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับผู้สร้างระบบ da Vinci Xi® ร่วมกันกับ Intuitive เตียงผ่าตัด TS7000dV Surgical Table with Integrated Table Motion สามารถเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ผ่าตัดแบบไร้สายเพื่อช่วยคุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ทัศนวิสัยเวลาผ่าตัด การเข้าถึงตำแหน่งที่จะผ่าตัด การตอบสนอง และการทำซ้ำให้ดียิ่งขึ้น

สัมผัสกับระบบปรับระดับเตียงอัตโนมัติ

ด้วยระบบปรับระดับเตียงอัตโนมัติ เตียงผ่าตัดรุ่น TS7000dV และหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะขยับเพื่อปรับตำแหน่งของผู้ป่วยไปพร้อมกัน นวัตกรรมนี้ช่วยให้เข้าถึงตำแหน่งผ่าตัด ทัศนวิสัยได้ดียิ่งขึ้น หรือแม้แต่ผู้ป่วยในท่านอนหงายระหว่างเคสการผ่าตัดที่ยาวนานก็สามารถขจัดปัญหาการถอดสายระหว่างการผ่าตัดที่ยุ่งยากและใช้เวลานานได้ 

สัมผัสประสบการณ์ Iso Center Movement

ด้วย iso center movement เตียง TS7000dV จะสร้างจุดหมุนเสมือนสำหรับเครื่องมือ da Vinci และส่งภาพกายวิภาคออกมาในมุมที่เหมาะสม