พยาบาลกำลังวัดความดันให้ผู้ป่วยสูงอายุ ""

การตรวจและการวินิจฉัยร่างกายผู้ป่วย

ให้โซลูชันในการตรวจวินิจฉัยของ Welch Allyn® ของเราช่วยคุณร่นระยะเวลาจากการตรวจพบสู่การได้ผลวินิจฉัยและการรักษารวมถึงเพิ่มประสิทธิผลของคุณ—โดยไม่ลืมคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย