แพทย์และพยาบาลกำลังตรวจสอบข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา ""

Care Communications

การสื่อสารแบบรวมศูนย์จะเชื่อมต่อทีมดูแลซึ่งกันและกันและกับผู้ป่วย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย เร่งการฟื้นตัว และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วย