article-detail-page
knowledge
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพและการตรวจวัดค่าสายตาทั่วไป

แพทย์มองเข้าไปในกล้องขณะสนทนากับแพทย์ด้วยกัน

การตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพและ การตรวจวัดค่าสายตาทั่วไป

อุปกรณ์ตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพจะวัดข้อผิดพลาดของการหักเหของแสงและการจัดตำแหน่งระหว่างดวงตา ซึ่งช่วยให้ระบุปัจจัยเสี่ยง 6 ประการของภาวะสายตาสั้นโดยไม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยมากนัก อุปกรณ์ตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพบางรุ่นสามารถตรวจสอบดวงตาทั้งสองข้างได้ในคราวเดียว และอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตรวจสายตา

การตรวจวัดค่าสายตาทั่วไปจะวัดโดยการดูว่าเด็กสามารถมองเห็นป้ายติดผนังได้ดีเพียงใด เด็กต้องร่วมมือในการดูบรรทัดที่ถูกต้องและพูดในสิ่งที่เห็นออกมา การตรวจวัดค่าสายตาทั่วไปสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดในการหักเหของแสงได้ แต่ตรวจไม่พบดวงตาที่ผิดตำแหน่ง และอาจพลาดความแตกต่างระหว่างดวงตา การตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพยังสามารถตรวจพบปัญหาการมองเห็นที่ไม่หักเหของแสงซึ่งอาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับกระจกตา โครงสร้างตา หรือการเชื่อมต่อทางระบบประสาทระหว่างตากับสมอง

คำแนะนำในการตรวจสายตาจาก AAP และ AAPOS

American Academy of Pediatrics (AAP) และ American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) แนะนำให้ใช้เครื่องมือตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพในเด็กเล็กก่อนที่จะทำการทดสอบการตรวจวัดค่าสายตาด้วยแผ่นตรวจวัดค่าสายตาได้สำเร็จ เมื่อเด็กสามารถทำการตรวจวัดค่าสายตาได้สำเร็จ ซึ่งโดยปกติแล้วจะอายุประมาณ 5 ขวบ ตามนโยบายแล้วแนะนำให้ตรวจวัดค่าสายตาด้วย แผ่นตรวจวัดค่าสายตา โดยนโยบายนี้ไม่ได้รับรองการใช้เครื่องตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพราะประสิทธิภาพของเครื่องตรวจสายตาด้วยภาพถ่ายยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในกลุ่มอายุนี้

ประสิทธิผลของการตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพ

มีการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพในเด็กวัยเรียน โดยการศึกษาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,593 คนในโรงเรียนประถมศึกษา 16 แห่งในเขตหนึ่งของรัฐเวอร์จิเนีย นักเรียนจะได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจด้วยการถ่ายภาพและการตรวจวัดค่าสายตาแบบดั้งเดิม

เด็กที่ถูกอ้างถึงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะได้รับการตรวจสายตาแบบละเอียดด้วยการหักเหของแสงโดยการใช้ยาขยายม่านตาเพื่อประเมินความถูกต้องของผู้อ้างอิง เวลาในการตรวจยังถูกวัดสำหรับทั้งเครื่องมือตรวจแบบการถ่ายภาพและการตรวจวัดค่าสายตาแบบทั่วไป

เด็กที่ถูกอ้างถึงด้วยวิธีการตรวจสายตาแบบละเอียด

นักเรียนทั้งหมด 516 คน (32.4%) จะถูกส่งตัวไปตรวจสายตาแบบละเอียดโดยพิจารณาจากวิธีใดวิธีหนึ่ง อ้างอิงจากวิธีการตรวจทั้งสองแบบเป็นการคาดการณ์ที่ชัดเจนว่าเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเรื่องการมองเห็น โดย 94% ของผู้ที่ได้รับการตรวจต้องใช้แว่นตาหรือการตรวจติดตามผลเชิงลึกมากขึ้น

นอกจากนี้ 78% ของนักเรียนที่อ้างถึงการตรวจสายตาด้วยเครื่องมือเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ เมื่อเทียบกับเพียง 50% ที่อ้างอิงโดยการตรวจวัดค่าสายตาเพียงอย่างเดียว ผลทดสอบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพเพียงอย่างเดียวสามารถระบุนักเรียนที่ต้องการการตรวจตาอย่างละเอียดได้ถูกต้องมากกว่าการใช้เพียงการตรวจวัดค่าสายตา

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ที่ได้จะแสดงความถูกต้องของแต่ละวิธีการทดสอบ

ประหยัดเวลาโดยเฉลี่ยด้วยการตรวจสายตาด้วยเครื่องมือ

ผลการศึกษาพิสูจน์ว่าการคัดกรองโดยใช้การตรวจสายตาด้วยเครื่องมือแบบการถ่ายภาพช่วยประหยัดเวลาและใช้เวลาแค่ ¼ ของเวลาในการตรวจวัดค่าสายตาแบบทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสายตาด้วยเครื่องมือแบบการถ่ายภาพใช้เวลาเฉลี่ย 30 วินาทีในการตรวจสายตาเด็กแต่ละคน เทียบกับการตรวจวัดค่าสายตาทั่วไปซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 120 วินาทีในการตรวจสายตาเด็กแต่ละคน

การผสมผสานการตรวจสายตาด้วยการถ่ายภาพกับการตรวจวัดค่าสายตา

ตามที่ หน่วยงานบริการป้องกันของสหรัฐอเมริกาแนะนำ เด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปีควรได้รับการตรวจสายตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อช่วยส่งเสริมการมองเห็นที่ดีต่อสุขภาพ.1 การตรวจสายตาสามารถช่วยเปิดเผยปัญหาการมองเห็นที่อาจนำไปสู่การตาบอดโดยที่ไม่ได้รักษาแต่เนิ่นๆ การตรวจวัดค่าสายตาสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดจากการหักเหของแสงได้ ในขณะที่การตรวจสายตาด้วยภาพ่ายสามารถระบุปัจจัยเสี่ยง 6 ประการของภาวะสายตาสั้นได้โดยไม่ต้องใช้เวลานาน การใช้การตรวจสายตาร่วมกันนี้จะช่วยระบุเด็กที่ต้องการการรักษาทางสายตาและช่วยป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/visual-impairment-in-children-ages-1-5-screening